Zlaté cihly
Investice

Chcete investovat do zlata? Stručný průvodce pro všechny začátečníky

Představte si, že stojíte v proudu vířící vody v ruce s kovovou pánví a doufáte, že na jejím dně zahlednete zlatý záblesk. Ten záblesk je světlo odrážející se od zlatavého kovu, kovu, kvůli kterému v 50. letech 19. století dobrodruzi cestovali přes celý kontinent. Ale proč? Co je na zlatě tak neobyčejného, že kvůli němu byli lidé schopni opustit domov v naději, že naleznou štěstí právě v tomto drahém kovu?

Možná se ptáte, proč má zlato stále tak významné postavení v naší globální ekonomice. Zde vám nabízíme stručného průvodce, který vám prozradí vše podstatné, včetně výhod a nevýhod jednotlivých investičních alternativ.

Co je vlastně zlato?

Zlato je chemický prvek zařazený do skupiny kovů s chemickou značkou Au. Je neuvěřitelně měkké a kujné, díky tomu je možné jednu unci zlata roztáhnout do tenkého plechu o ploše 5 metrů čtverečních. Tloušťka takové fólie, které se říká zlatý list by pak byla menší než tloušťka lidského vlasu.

Tvárnost zlata je jedním z klíčových důvodů, proč se používá k výrobě šperků, přičemž je tak měkké, že je třeba ho mísit s jinými kovy, aby se zvýšila jeho pevnost a mohlo obstát při každodenním používán. Rovněž je skvělým vodičem, proto je používáno v drahých elektrických zařízeních.

Jedna unce zlata je jako druhá, a to je také důvod, proč se zlato obchoduje jako komodita na základě nabídky a poptávky. Fyzické zlato se obvykle obchoduje v podobě zlatých prutů, výlisků nebo mincí, na kterých je vyraženo kolik zlata obsahuje.

Kolik zlata na světě existuje?

Zlato se v přírodě vyskytuje poměrně hojně, problém ale je, že se těžko získává. I mořská voda například zlato obsahuje, ale v tak malém množství, že by jeho extrakce stála řádově mnohem více než je hodnota samotného zlata. Existuje tedy značný nepoměr mezi množstvím dostupného zlata a jeho množstvím v přírodě.

The World Gold Council odhaduje, že se dnes využívá asi 190 000 tun zlata, přičemž je ještě dalších 54 000 tun možné, na základě dnešní technologie těžby, vytěžit ze země. Pokrok v těchto technologiích nebo vyšší ceny zlata by však mohly toto číslo ještě zvýšit.

Zlato bylo například objeveno v blízkosti podmořských vřídel, kde by mohlo být ekonomicky zajímavé ho těžit v případě, že ceny vzrostou dostatečně vysoko.

Jak zlato získáváme?

Během kalifornské zlaté horečky bylo běžnou praxí získávat zlato rýžováním. Dnes je však tento drahý kov obecně těžen ze země. Zlato je možné nalézt i relativně často, bohužel však smíšené v horninách i s jinými kovy, včetně stříbra nebo mědi. Proto také někteří těžaři produkují zlato jako vedlejší produkt své těžby.

Těžba se uskutečňuje ve vhodně vytipovaných místech, kde existuje předpoklad ekonomické výhodnosti. Rozvoj dolu je poměrně nebezpečný, drahý a časově náročný proces s rizikem malé ekonomické návratnosti, který může trvat i desetiletí.

Každá těžařská společnost navíc čelí riziku, že důl není tak bohatý na výskyt drahého kovu nebo že je jeho extrakce těžší, než se očekávalo. Těžba zlata je v současnosti velmi sofistikovaným procesem, ale jedná se v podstatě o jediný způsob, jak ho získat.

Kde se bere poptávka po zlatě?

Vytěžené zlato v současnosti putuje do celé řady průmyslových odvětví. Největším je šperkařství, které tvoří asi polovinu celosvětové poptávky. Dalších 40 % pak představují přímé investice do fyzického zlata, včetně výroby mincí, výlisků, prutů a cihel.

Tato široká kategorie zahrnuje jak jednotlivce, tak centrální banky a v poslední době i fondy obchodovatelné na burze (ETF), které nakupují zlato jménem ostatních. Zbývajících 10 % poptávky pak představují obory jako stomatologie nebo elektronika.

Proč je zlato tak cenné?

Už ve starověku vedla jeho kujnost a lesk k použití při výrobě šperků, klenotů a ranných mincí. Zároveň bylo mnohem těžší ho dostat ze země. V dnešní době, byly vyvinuty moderní důlní metody to je již snadnější, využíváme ho však mnohem víc – a čím je těžší něco získat, tím výše je to ceněno.

Historicky bylo zcela běžné, že lidé používali drahý kov jako prostředek k usnadnění obchodu a hromadění bohatství. Papírové měny pak byly po dlouhou dobu moderní historie kryty zlatem drženým v trezorech centrálních bank.

Lidé však stále milují žlutý kov pro jeho krásu. Proto velká část poptávky po zlatě pramení z oblasti klenotnictví a pozoruhodný objem poptávky pak pochází od subjektů, které chtějí zlato vlastnit ve fyzické podobě, což vyplývá z historie, neboť zlato bylo vždy bezpečným přístavem chránící bohatství.

Kdyby pak současný měnový systém selhal, je zlato jednou z možností, která by mohla zajistit chod světového obchodu. To je také důvod, proč investoři mají tendenci tlačit na růst ceny zlata, když jsou finanční trhy volatilní.

Jak zjišťujeme cenu zlata?

Cenný kov je navzdory své slavné historii stále jenom komoditou, podobně jako železo nebo měď, takže kombinace nabídky a poptávky je to, co nakonec určuje, jaká je cena zlata v daném okamžiku.

Poptávka po špercích je poměrně konstantní, i když hospodářský pokles vede k jejímu dočasnému snížení. Poptávka investorů však má tendenci podle jejich nálady a stavu světové ekonomiky klesat a růst. V době krizí a recesí, tak zlato nakupují, zvyšují poptávku a ženou jeho cenu výše.

Jak zlato uchovává hodnotu v době poklesu finančních trhů?

Stačí rychlý pohled na vývoj ceny zlata a akcií v době poslední velké ekonomické krize v letech 2008 až 2009. Od 30. listopadu 2007 do 1. června 2009 poklesl index S&P 500 o 36 %. Naopak cena zlata ve stejné době o 25 % vzrostla. Zlato tak překonalo během této doby akcie o 60 procentních bodů.

To je také nejaktuálnější příklad významného poklesu ceny akcií, kdy panovaly reálné obavy o životaschopnost globálního finančního systému. Zkrátka, když jsou kapitálové trhy neklidné, zlato představuje bezpečný přístav pro zabezpečení svých investic.

Jak investovat do zlata?

Šperky

 • Výhody – Snadno dostupné
 • Nevýhody – Pořizovací cena zlata je vyšší než jeho skutečná hodnota; 2. problém s dalším prodejem
 • Příklady – Jakýkoliv šperk s dostatečným obsahem zlata

Fyzické zlato

 • Výhody – Přímá investice; 2. Skutečné vlastnictví
 • Nevýhody – Nižší likvidita; 2. Problémy se skladováním
 • Příklady – Mince, pruty, výlisky

Zlaté certifikáty

 • Výhody – Přímá investice; 2. Není třeba vlastnit fyzické zlato
 • Nevýhody – Spolehlivé do té míry, jako společnost, která certifikáty nabízí; 2. Nabízí je pouze pár zahraničních společností; 3. Většinou nízká likvidita
 • Příklady – Perth Mint Cerfificates

 Fondy obchodovatelné na burze (ETF)

 • Výhody – Přímá investice; 2. Vysoká likvidita
 • Nevýhody – Poplatky zprostředkovateli; 2. Pomalá reakce na změnu ceny zlata
 • Příklady – SPDR Gold Trust ETF, 2. ETFS Asian Gold Trust ETF

Futures kontrakty

 • Výhody – Malý kapitál potřebný k ovládání velkého množství zlata; 2. Vysoká likvidita
 • Nevýhody – Nepřímá investice; 2. Vysoká páka; 3. Kontrakty jsou časově limitované
 • Příklady – Celá řada brokerských společností

Akcie těžařských společností

 • Výhody – Růst ceny díky novým technologiím; 2. Obvykle kopírují cenu zlata
 • Nevýhody – Nepřímá investice; 2. Rizika spojená s těžbou; 3. Reakce na změnu cen dalších komodit
 • Příklady – Barrick Gold; 2. Goldcorp; 3. Newmont Mining

Který způsob investování je nejlepší?

Dokonalý způsob, jak vlastnit zlato neexistuje. Každá volba od vás vyžaduje jisté kompromisy. Nejlepší volbou tak je, využít hned několik možností, které jsme popsali výše. Stále se však jedná pouze o jeden dílek puzzle a musíte zvážit i další faktory.

Zlato například může být i volatilní investicí, proto se zamyslete, jak jste psychicky odolní vůči velkým cenovým výkyvům. Skutečný přínos zlata pro nové i zkušené investory pochází z diverzifikace celého portfolia, kterou zlato může nabídnout. Proto investoři zlato často kupují, když klesá cena akcií, ve snaze chránit svá aktiva.

Hodnocení:
0 (0 hlasů)